Skip to main content
TAXEDU

Czym jest podatek?

Czym jest podatek?

Cel:
Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć pojęcia podatek i opodatkowanie.


Zadania:
Lekcja jest niezależnym materiałem szkoleniowym online. Ma następującą strukturę: 

  • Główne cechy charakterystyczne podatków
  • Podatki są wspólnym wkładem
  • Finansowanie dobra wspólnego
  • Co wyróżnia podatki?
  • Podstawowa definicja podatków
  • Podsumowanie

Lekcja może być potraktowana jako całość, ale nauczyciele mogą też wykorzystywać poszczególne jej części odpowiednio do swoich potrzeb. Średni czas przeprowadzenia całej lekcji i proponowanych uzupełniających zajęć dydaktycznych szacowany jest na 30 minut.

 

Treść tego kursu szkoleniowego:
  - ma wyłącznie charakter ogólny i nie miała być dostosowana do konkretnych okoliczności jakiejkolwiek osoby czy podmiotu;
  - nie stanowi profesjonalnej ani prawnej porady;
  - jest ważna od dnia opublikowania. Zaktualizowane stawki VAT można znaleźć w portalu EUROPA.
Jedynie akty prawne Unii Europejskiej publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej są uważane za autentyczne.


Materiały:
Materiał wideo: „Czym jest podatek?”
Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD)


Słownictwo:
podatek, opodatkowanie

Wróć do listy Materiały