Skip to main content
TAXEDU

Školiaci katalóg

Materiály

Lekcia predstavuje samostatný materiál na online vzdelávanie. Je štruktúrovaná do 2 hlavných častí: •…

Lekcia predstavuje samostatný materiál na online vzdelávanie. Je štruktúrovaná do 3 hlavných častí: •…

Lekcia predstavuje samostatný materiál na online vzdelávanie. Je štruktúrovaná do 4 hlavných častí: Časť…

Lekcia predstavuje samostatný materiál na online vzdelávanie. Je štruktúrovaná do 4 hlavných častí…