Skip to main content
TAXEDU

Minn fejn ġew it-taxxi?

Minn fejn ġew it-taxxi?

Skop:

L-istudenti għandhom jagħrfu l-benefiċċji tal-ħlas tat-taxxi. Għandhom isibu eżempji ta' taxxi bikrin fl-istorja Ewropea.

 

Objettiv:

Li jiġu identifikati eżempji bikrin ta' taxxi fl-istorja Ewropea u taxxi tad-daħk matul iż-żmien. Spjega min huwa inkarigat mill-flus kollha tat-taxxa. Ara min jibbenefika mill-ħlas tat-taxxi u kif.

 

Il-kontenut ta' dan il-kors ta' taħriġ: 
  - huwa ta' natura ġenerali biss u mhuwiex maħsub biex jindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
  - ma jipprovdix pariri professjonali jew legali;
  - huwa validu mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu. Ir-rati tal-VAT aġġornati jistgħu jiġu kkonsultati fuq EUROPA.
Leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss hija meqjusa awtentika.

 

Materjali:

Mikrofilmat “Minn fejn ġew it-taxxi?” Whiteboard interattiva (jew projjettur LCD)

 

Vokabolarju: taxxi, benefiċċji, servizzi pubbliċi, servizzi nazzjonali.

Return to resources list