Skip to main content
TAXEDU

Kā radās nodokļi?

Kā radās nodokļi?

Nolūks:
Skolēniem vajadzētu izprast no nodokļu maksāšanas gūto labumu. Viņiem vajadzētu uzzināt par agrīno nodokļu piemēriem Eiropas vēsturē.


Mērķi:
Nosaukt agrīno nodokļu piemērus Eiropas vēsturē un jocīgu nodokļu piemērus vēstures gaitā.
Paskaidrot, kas atbild par visiem nodokļu ieņēmumiem.
Noteikt, kas un kā gūst labumu no nodokļu maksāšanas.

 

Šī mācību kursa saturs:
  - ir vispārēja rakstura un nav paredzēts konkrētas personas vai uzņēmuma/iestādes īpašo gadījumu risināšanai;
  - nesniedz profesionālu vai juridisku konsultāciju;
  - ir spēkā no tā publicēšanas dienas; aktualizētās PVN likmes var skatīt vietnē EUROPA.
Par autentiskiem tiek uzskatīti tikai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētie Eiropas Savienības tiesību akti.


Materiāli:
Mikroklips „Vai es gūstu labumu no nodokļiem? Kā?”
Interaktīva baltā tāfele (vai vienkārši LCD projektors)

Vārdu krājums:
nodokļi, ieguvums, sabiedriskie pakalpojumi, valsts dienesti

Atgriezties resursu sarakstā