Skip to main content
TAXEDU

Koolituste kataloog

Allikad

Tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista maksude maksmata jätmise puuduseid ja tagajärgi.

Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel õppida tundma tollimaksu ajalugu ja selle tähtsust tänapäeva…

Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista käibemaksu tähendust ning kuidas seda ELis makstakse ja…

Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista keskkonnamaksude olemust ja kuidas need keskkonnakaitset…

Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista tulu mõistet ja kuidas seda maksustatakse.

Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista, miks peab ettevõte makse maksma ja kuidas see aitab…