Skip to main content
TAXEDU

Koolituste kataloog

Allikad

Selles klipis tutvustatakse noortele maksude ja maksustamise põhimõtteid kaugelt maailmaruumist pärit roboti…
Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel märgata maksude maksmise kasulikkust ning tutvustada näiteid…
Selle tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista, kes on kohustatud tänapäeval makse maksma ja millised on…
Selles klipis tutvustatakse igas liikmesriigis olevate maksuametite tegevust ning maksutulu muutmist…
Selles klipis selgitatakse, kuidas maksud aitavad mitut moodi laste ja nende eest hoolitsevate inimeste elu…
Tegevuse eesmärk on aidata õpilastel mõista maksude maksmata jätmise puuduseid ja tagajärgi.