Skip to main content
TAXEDU

Jak to się stało, że wprowadzono podatki?

Jak to się stało, że wprowadzono podatki?

Cel:
Uczniowie powinni zrozumieć korzyści, jakie zapewnia płacenie podatków. Powinni zapoznać się z przykładami wczesnych podatków w historii Europy. 


Zadania:

  • Podać wczesne przykłady podatków w historii Europy i zabawnych podatków wprowadzanych na przestrzeni czasu.
  • Wyjaśnić, kto ponosi odpowiedzialność za wszystkie pieniądze z podatków.
  • Wskazać, kto i jakie korzyści odnosi z płacenia podatków. 

Treść tego kursu szkoleniowego:
  - ma wyłącznie charakter ogólny i nie miała być dostosowana do konkretnych okoliczności jakiejkolwiek osoby czy podmiotu;
  - nie stanowi profesjonalnej ani prawnej porady;
  - jest ważna od dnia opublikowania. Zaktualizowane stawki VAT można znaleźć w portalu EUROPA.
Jedynie akty prawne Unii Europejskiej publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej są uważane za autentyczne.

 

Materiały:
Materiał wideo: „Czy odnoszę korzyści z podatków? W jaki sposób?”
Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD)


Słownictwo:
podatki, korzyści, usługi publiczne, usługi krajowe

Wróć do listy Materiały