Skip to main content
TAXEDU

Training Catalogue

Resources

L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jibdew jifhmu l-kunċett tal-introjtu u kif tapplika t-…
L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jaslu biex jifhmu t-tipi ewlenin ta' taxxi fis-seħħ fl-…
L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jifhmu x'inhuma t-taxxi ambjentali u kif dawn jappoġġaw il-…
L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jsiru jafu l-istorja tad-dazju doganali u x'inhu r-rwol…
Dan il-filmat jispjega d-diversi modi kif it-taxxi jgħinu biex itejbu l-ħajjiet tat-tfal u ta' dawk li jieħdu…
Il-filmat jippreżenta r-rwol tal-awtoritajiet tat-taxxi f'kull Stat Membru u kif id-dħul mit-taxxa jiġi…