Skip to main content
TAXEDU

Katalgu tat-Taħriġ

Resources

Il-filmat jintroduċi l-kunċetti tat-taxxa u tat-tassazzjoni lill-udjenza żagħżugħa bl-għajnuna ta' robot mill…
L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jagħrfu l-benefiċċji tal-ħlas tat-taxxi, u tintroduċi…
L-attività għandha l-għan li tgħin lill-istudenti jifhmu min għandu r-responsabbiltà li jħallas it-taxxi llum…
Il-filmat jippreżenta r-rwol tal-awtoritajiet tat-taxxi f'kull Stat Membru u kif id-dħul mit-taxxa jiġi…
Dan il-filmat jispjega d-diversi modi kif it-taxxi jgħinu biex itejbu l-ħajjiet tat-tfal u ta' dawk li jieħdu…
L-attività għandha l-għan li tgħin lil studenti jifhmu x'inhuma l-iżvantaġġi u l-konsegwenzi ta' meta ma…