Skip to main content
TAXEDU

Co jsou to kurzy e-učení?

„E-učení“ je zkratka pro „elektronické učení“, což znamená učení za pomoci počítače, který obsahuje celý kurz nebo jeho část – ať je to ve škole, v rámci povinného pracovního školení nebo formou vzdělávacího kurzu na dálku. Kurzy e-učení jsou dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a jejich výhodou je, že člověk za své studium plně odpovídá a sám se rozhoduje, jakým tempem chce postupovat. Výhody e-učení spočívají v tom, že jejich účastník:

  • se může učit odkudkoli,
  • potřebuje pouze elektronické zařízení a přístup k internetu,
  • sníží cestovní náklady,
  • šetří čas,
  • může si vybrat, co je pro něj opravdu důležité,
  • má volnost rozhodnout se, jak a kdy se bude učit,
  • může využívat hry či audio a video nahrávky.