Skip to main content
TAXEDU

Daň z pridanej hodnoty – DPH

Daň z pridanej hodnoty – DPH

Zámer:
Študenti by mali pochopiť, čo predstavuje daň z pridanej hodnoty, a ako sa platí a vyberá v EÚ.
Ciele:
Pochopiť všeobecný pojem „pridaná hodnota“ výrobku alebo služby.
Identifikovať postup prijímania a platenia DPH, až kým sa nedostane do konečnej destinácie, ktorou je štátny rozpočet.
Identifikovať úlohu EÚ pri výbere daní a to, ako sa financuje rozpočet EÚ.
Materiály:
Mikroklip „Daň z pridanej hodnoty – DPH“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)

Slovná zásoba:
dane, pridaná hodnota, štátny rozpočet.

Späť na zoznam materiálov