Skip to main content
TAXEDU

Učíme sa o daniach

Chcete sa dozvedieť viac o daniach vo všeobecnosti alebo o konkrétnej daňovej téme? Prehľadávajte naše užitočné materiály so širokým tematickým záberom (daňový podvod, daňový únik, vnútroštátne prostriedky atď.)

Učiteľský kútik

Základné finančné schopnosti a všeobecné pochopenie finančných mechanizmov, ktorými sa riadi náš život sú (a mali by byť) pokryté vo vzdelávaní našich detí. Môže to však byť zábavné, nápadité, a takisto aj zaintegrované do učebných osnov alebo aktivít informálneho učenia? My si myslíme, že je to možné.

Ste učiteľ alebo učiteľka?

Nápady na vzdelávacie aktivity

Vyučovacie a vzdelávacie materiály

Hry

Odkazy na relevantné zdroje informácií

Videá, ktoré možno použiť na vašich hodinách

Šablóny pre vaše prezentácie a online aktivity