Skip to main content
TAXEDU

Tylko bez spinki! Wszyscy płacimy podatki.

Tylko bez spinki! Wszyscy płacimy podatki.

Cel:
Uczniowie powinni wziąć udział w interesującej dyskusji na temat pierwszej pracy, obowiązków, unikania opodatkowania i opodatkowania, dzięki której więcej frajdy sprawi im wynagrodzenie.

Zadania:
Lekcja może okazać się niezwykle przydatna jako zasób, który nauczyciele mogą polecać w ramach przygotowywania się do lekcji etyki. Uczniom można podawać listy pojęć omawianych w czasie lekcji, takich jak:
• Czym jest dochód przed opodatkowaniem?
• Czym jest dochód po opodatkowaniu?
• Kiedy nastolatek może zostać zatrudniony?
• Czy nastolatki mają obowiązki podatkowe?
• Dlaczego podatnicy muszą wypełniać roczną deklarację podatkową?
• Czym jest zwolnienie z podatku?

Materiały:
Kurs: „Tylko bez spinki! Wszyscy płacimy podatki”.
Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD)

Słownictwo:
podatki, opodatkowanie, podatnicy, obowiązki podatkowe, deklaracja podatkowa, zwolnienie z podatku 

Wróć do listy Materiały