Skip to main content
TAXEDU

Što su tečajevi e-Učenja?

„e-Učenje” jest skraćeni naziv za „elektroničko učenje” koje podrazumijeva upotrebu računala za predavanje dijela ili cijelog tečaja, neovisno o tome održava li se on u školi, je li dio obavezne obuke ili se radi o cjelovitom učenju na daljinu. Tečajevi e-Učenja dostupni su 24 sata sedam dana u tjednu te pojedinca čine potpuno odgovornim za učenje i odlučivanje o vlastitom tempu učenja. Prednosti e-Učenja:

  • korisnik može učiti na bilo kojem mjestu;
  • korisniku treba samo elektronički uređaj i pristup internetu;
  • ograničava putne troškove;
  • štedi vrijeme;
  • korisnik može odabrati ono što mu je zaista važno;
  • nudi se fleksibilna obuka;
  • ima koristi od igara, zvukovnih i videoelemenata.