Skip to main content
TAXEDU

Cad iad na topaicí a chlúdaítear sna gearrthóga micreafhoghlama?

 • Cad is cáin ann?
 • Conas a tháinig ann do chánacha?
 • Cé a íocann cánacha na laethanta seo?
 • Cé a bhailíonn na cánacha agus cén fáth?
 • Cé a bhaineann tairbhe as cánacha agus conas?
 • Cad a tharlaíonn mura n-íoctar cánacha
 • Cad iad na cineálacha cánach atá ann?
 • An íocann gnólachtaí cáin?
 • Conas a ghearrtar cáin ar ioncam?
 • An féidir le cánacha cabhrú chun an comhshaol a chosaint?
 • Cad is cáin bhreisluacha ann?
 • Cé a íocann dleachta custaim?