Skip to main content
TAXEDU

Cad is ioncam ann agus conas a ghearrtar cáin air?

Cad is ioncam ann agus conas a ghearrtar cáin air?

Aidhm:
Ba chóir go mbeadh tuiscint ag foghlaimeoirí ar choincheap an ioncaim agus an tslí a ghearrtar cáin air sa chás seo.

Cuspóirí:
Sainaithin cáin ioncaim i gcás daoine aonair agus cuideachtaí agus faigh tuiscint uirthi.
Tuig an tairbhe a bhaineann daoine as cáin ioncaim a íoc.

Maidir le hábhar an chúrsa oiliúna seo:   - is ábhar ginearálta amháin atá ann agus níl sé ceaptha díriú ar thosca aon duine nó aonáin ar leith;
  - ní thugtar comhairle ghairmiúil ná comhairleoireacht dhlíthiúil ann;
  - tá sé bailí ar dháta a fhoilsithe. Is féidir rátaí nuashonraithe CBL a sheiceáil ar EUROPA.
Ní mheastar mar reachtaíocht bharántúil ach reachtaíocht Aontais Eorpaigh a fhoilsítear in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Ábhair:
Micrighearrthóg “What is income and how is it taxed?” (Cad is ioncam ann agus conas a ghearrtar cáin air?)
Clár bán idirghníomhach (nó díreach teilgeoir LCD) 

Foclóir:
cánacha, ioncam, teacht isteach, córas sóisialta, riachtanais choiteanna

Return to resources list