Skip to main content
TAXEDU

Mitä ovat tulot ja miten niitä verotetaan?

Mitä ovat tulot ja miten niitä verotetaan?

Tarkoitus:
Oppilaat ymmärtävät tulojen käsitteen ja sen, mitä tekemistä tuloilla on verotuksen kanssa.

Tavoitteet:
Ymmärretään, mitä tuloverotus tarkoittaa yksityishenkilöiden ja yritysten näkökulmasta.
Ymmärretään, mitä hyötyä tuloverojen maksamisesta on.


Aineistot:
Mikroleike ”Mitä ovat tulot ja miten niitä verotetaan?”
Interaktiivinen valkotaulu (tai pelkkä LCD-projektori)
Sanasto:
verot, tulot, liikevaihto, yhteiskuntajärjestelmä, yhteiset tarpeet

Palaa resurssiluetteloon