Skip to main content
TAXEDU

Czym są e-learningi?

Termin „e-learning” oznacza naukę poprzez kursy dostępne w formie elektronicznej. Można z nich korzystać, np. w szkole podczas lekcji, w pracy w ramach obowiązkowych szkoleń czy też przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych na odległość. E-learningi dostępne są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. To od ucznia zależy korzystanie z nich oraz tempo nauki. Dzięki e-learningom uczeń:

  • może zdobywać wiedzę w dowolnym miejscu;
  • potrzebuje tylko urządzenia elektronicznego oraz dostępu do internetu;
  • ogranicza swoje koszty podróży;
  • oszczędza czas;
  • może wybierać, co jest dla niego ważne;
  • może uczyć się w sposób elastyczny;
  • może korzystać z gier i materiałów audio-wideo.