Skip to main content
TAXEDU

Dlaczego właśnie ten portal?

Celem portalu TAXEDU jest informowanie młodych Europejczyków o tym, jaki wpływ mają systemy podatkowe na ich życie obecnie i jaki będą mieć w przyszłości.