Skip to main content
TAXEDU

Čo sú to kurzy elektronického vzdelávania?

Elektronické vzdelávanie má v angličtine skratku eLearning a ide o spôsob, ako pomocou počítača poskytnúť časť kurzu alebo celý kurz, či už v škole, v rámci povinného školenia alebo plnohodnotného vzdelávacieho kurzu na diaľku. Kurzy elektronického vzdelávania sú dostupné 24 hodín 7 dní v týždni a jednotlivcovi poskytujú úplnú zodpovednosť za štúdium a rozhodovanie o tempe. Osoba, ktorá sa vzdeláva, má pri používaní elektronického vzdelávania tieto prínosy:

  • môže sa učiť kdekoľvek;
  • potrebuje len elektronické zariadenie a prístup na internet;
  • obmedzujú sa cestovné náklady;
  • šetrí sa čas;
  • môže si vybrať to, čo je naozaj dôležité;
  • môže sa pružne vzdelávať;
  • môže využiť hry, zvukové a videoprvky.