Skip to main content
TAXEDU

Mikrovzdelávacie klipy – o čom to celé je?

Mikrovzdelávanie je vzdelávací prístup, ktorého zámerom je vytvoriť úspešné návyky v malých krokoch. Prínosy vzdelávania pomocou týchto krátkych videí:

  • možnosť učiť sa v pohybe;
  • možno ich dostatočne rýchlo produkovať, aby reagovali na meniace sa pracovné prostredie;
  • vyžadujú si malé úsilie v rámci jednotlivých relácií;
  • poskytujú tematické a presné informácie;
  • témy sú úzko zamerané a prístupné.