Skip to main content
TAXEDU

Jsou tyto internetové stránky pro mě?

Tento portál poskytuje cílené informace třem věkovým skupinám:

  • Děti: vysvětlení toho, co jsou daně a jaké nám dennodenně přinášejí výhody. Tento oddíl obsahuje překvapivé a zajímavé informace o daních z celé Evropy, aby se děti s touto tematikou seznámily zábavnou formou. Je psán jednoduchým a přístupným jazykem.
  • Teenageři: popis toho, co jsou daně a jaké jsou jejich výhody v každodenním životě. Tento oddíl přináší podrobnější informace než oddíl věnovaný dětem. Jsou zde konkrétní příklady zaměřené na zájmy teenagerů (stahování hudby, nakupování na internetu apod.).
  • Mladí dospělí: informace určené lidem v této konkrétní životní etapě. Mladí lidé vstupující do dospělosti potřebují vědět, jestli musí platit daně, když začnou studovat vysokou školu, a jak řešit daňové otázky, když zakládají vlastní firmu, pracují v jiné zemi apod.).