Skip to main content
TAXEDU

Cad iad na cúrsaí ríomhfhoghlama?

Is giorrúchán é ‘ríomhfhoghlaim’ don ‘fhoghlaim leictreonach’, rud a chiallaíonn ríomhaire a úsáid chun cúrsa nó cuid de chúrsa a chur ar fáil – ar scoil, mar chuid d'oiliúint éigeantach nó mar chúrsa iomlán cianfhoghlama. Bíonn cúrsaí ríomhfhoghlama ar fáil 24 uair, 7 lá na seachtaine, agus tugann siad saoirse iomlán don foghlaimeoir an staidéar a dhéanamh ar a luas féin. Seo iad buntáistí na ríomhfhoghlama don bhfoghlaimeoir:

  • is féidir foghlaim ó áit ar bith;
  • ní theastaíonn ach gléas leictreonach agus rochtain ar an idirlíon;
  • ní bhíonn costais taistil i gceist de ghnáth;
  • sábhálann siad am;
  • is féidir na codanna is tábhachtaí a roghnú;
  • is féidir oiliúint a fháil ar shlí sholúbtha;
  • is cabhair iad na cluichí, míreanna fuaime agus físeáin.