Skip to main content
TAXEDU

An domsa an láithreán gréasáin seo?

Dírítear eolas oiriúnaithe sa tairseach ar thrí aoisghrúpa ar leith:

  • Leanaí: míniú ar an rud is cáin ann agus conas a bhaineann daoine tairbhe as cáin gach lá. Gheofar sa roinn seo fíricí spraíúla agus fíricí nach mbeadh coinne agat leo faoi chúrsaí cánach ó gach cearn den Eoraip chun an fhoghlaim a dhéanamh spraíúil. Tá an fhoclaíocht simplí agus sothuigthe.
  • Déagóirí: cur síos ar an rud is cáin ann agus ar na tairbhí don saol laethúil. Gheofar níos mó sonraí sa roinn seo ná sa roinn do leanaí, mar aon le samplaí nithiúla a oireann d'ábhair spéise déagóirí (ceol a íoslódáil, rudaí a cheannach ar líne, srl.).
  • Aosaigh óga: eolas a bhaineann leis an gcéim áirithe seo den saol. Daoine óga atá ag aistriú isteach i saol an duine fhásta, ní mór fios a bheith acu cibé an gá dóibh cáin a íoc nuair a thosaíonn siad ar an ollscoil, agus conas saincheisteanna cánach a bhainistiú má sheolann siad a ngnó féin, má théann siad ag obair i dtír eile, srl.).