Skip to main content
TAXEDU

Více o daních

Chcete vědět více o daních obecně nebo o konkrétních aspektech daně? Projděte si užitečné zdroje, které pokrývají širokou škálu námětů (daňové podvody, daňové úniky, národní zdroje atd.)

Koutek pro učitele

Základní finanční dovednosti a obecné chápání finančních mechanismů, které řídí náš život, jsou (a měly by být) součástí vzdělávání našich dětí. Lze to ale udělat zábavnou a kreativní formou, kterou lze začlenit do učebních osnov nebo neformálních vzdělávacích aktivit? My jsme přesvědčeni, že ano.

Jste učitel/ka?

Nápady ke vzdělávacím aktivitám

Učební a výukové zdroje

Hry

Odkazy na relevantní zdroje informací

Videa pro použití během výuky

Šablony pro své prezentace a online aktivity