Skip to main content
TAXEDU

Mikro-oppimisvideot: mitä ne ovat?

Mikro-oppiminen on koulutusmenetelmä, jonka tarkoituksena on luoda hyödyllisiä tottumuksia vähän kerrallaan. Näiden lyhyiden videoiden etuja ovat seuraavat:

  • mahdollisuus oppia liikkeellä ollessa
  • videoiden tuottaminen on riittävän nopeaa, jotta voidaan reagoida muuttuvaan työympäristöön
  • yksittäisen kurssin seuraaminen on vaivatonta
  • tieto on kohdennettua ja tarkkaa
  • aiheet ovat kapea-alaisia ja helppotajuisia.