Skip to main content
TAXEDU

The National Revenue Agency Bulgaria organized a children's drawing competition

The National Revenue Agency Bulgaria organized a children's drawing competition

National Revenue Agency - Bulgaria

The National Revenue Agency Bulgaria organized a children's drawing competition "Taxes We Can't Do Without". Numerous drawings have been obtained from children up to 16 years. They are showing what they think How Does the Government Spend Taxes & why it is good to collect them in full. Thirteen of the most successful drawings were selected and printed in the NRA calendar for 2022.

Author of the drawing: Boyana Kardzhieva, 14 years

------------------------

Националната агенция за приходите в България организира конкурс за детска рисунка на тема „Данъците без които не можем“. Получени са множество рисунки, с които деца до 16 годишна възраст представят за какво, според тях, държавата използва данъците и защо е добре те да бъдат събирани в пълен размер. Тринайсет от най-сполучливите рисунки бяха селектирани и поместени в календар на НАП за 2022.

Автор на рисунката: Бояна Кърджиева, 14 години