Skip to main content
TAXEDU

Które e-Learningi są przeznaczone dla młodych osób dorosłych w wieku 18-25 lat?

  • Kiedy podatki pojawiają się w życiu młodych ludzi!
  • Jak rozpocząć działalność?
  • Dochód z tytułu zatrudnienia
  • Dochód z działalności gospodarczej