Skip to main content
TAXEDU

Školiaci katalóg

Materiály

Zámerom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť, aké sú nevýhody a dôsledky neplatenia daní.

Zámerom tejto aktivity je pomôcť študentom spoznať históriu cla a jeho úlohu v dnešnej spoločnosti.

Zámerom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť, čo predstavuje daň z pridanej hodnoty, a ako sa platí…

Zámerom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť, čo sú to environmentálne dane a ako sa nimi podporuje…

Cieľom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť pojem príjem a to, ako sa uplatňuje zdanenie v tomto…

Cieľom aktivity je pomôcť študentom, aby pochopili, prečo podnik musí platiť dane, a ako to prispieva k…