Skip to main content
TAXEDU

Katalog szkoleniowy

Materiały

Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć, jakie minusy ma niepłacenie podatków i jakie wiążą się z tym…

Ćwiczenie ma pomóc uczniom poznać historię cła i jego rolę we współczesnym społeczeństwie.

Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć, czym jest podatek od wartości dodanej oraz jak jest płacony i…

Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć, czym są podatki środowiskowe i w jaki sposób wspierają ochronę…

Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć pojęcie dochodu i w jaki sposób, w tym przypadku, ma zastosowanie…

Ćwiczenie ma pomóc uczniom zrozumieć, dlaczego przedsiębiorstwa muszą płacić podatki i w jaki sposób…