Skip to main content
TAXEDU

Att lära sig om skatter

Vill du veta mer om skatter i allmänhet eller om någon särskilda aspekt av skatter? Titta igenom våra användbara resurser som behandlar många olika ämnen (skattebedrägeri, skatteflykt, nationella resurser, o.s.v.)

Lärarhörnan

Grundläggande ekonomiska kunskaper och kunskap om de finansiella mekanismer som styr hur vi lever ingår (och bör ingå) i våra barns utbildning. Men kan det vara roligt, kreativt och integrerat i läroplanen eller i informella lärandeaktiviteter? Vi tror att det kan det.

Är du lärare?

Idéer på undervisningsaktivit

Undervisnings- och läranderesurser

Spel

Länkar till relevanta informationskällor

Videor som kan användas på lektionerna

Mallar för dina presentationer och för onlineaktiviteter