Skip to main content
TAXEDU

Foghlaim faoi chánacha

Ar mhaith leat tuilleadh a fháil amach faoi chánacha go ginearálta nó faoi ghnéithe ar leith de? Brabhsáil ár n-acmhainní úsáideacha a chlúdaíonn raon leathan topaicí (calaois chánach, imghabháil cánach, acmhainní náisiúnta srl.)

Cúinne na Múinteoirí

Ba chóir bunscileanna airgeadais, agus tuiscint ghinearálta ar na meicníochtaí airgeadais trína rialaítear ár saoil a bheith san áireamh in oideachas leanaí. Ach an féidir é a dhéanamh ar shlí spraíúil, cruthaitheach agus é a chomhtháthú le curaclaim an tseomra ranga nó le gníomhaíochtaí neamhfhoirmiúla oideachais? Creidimid gur féidir.

Are you a teacher?

Smaointe le haghaidh gníomhaíochtaí oideachasúla

Acmhainní teagaisc agus foghlama

Cluichí

Naisc le hacmhainní ábhartha faisnéise

Físeáin le húsáid i do cheachtanna

Teimpléid le haghaidh do léirithe agus do ghníomhaíochtaí ar líne