Skip to main content
TAXEDU

Koulutusluettelo

Materiaalit

Tunti auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä haittaa ja seurauksia verojen maksamatta jättämisestä on.

Tunnin tavoitteena on esitellä oppilaille tullimaksujen historiaa ja kertoa, mikä niiden tehtävä on…

Tunnin tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä arvonlisäverolla tarkoitetaan ja miten sitä…

Tunnin tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä ympäristöverot ovat ja miten niillä tuetaan…

Tunnin tarkoituksena on auttaa oppilaita ymmärtämään tulojen käsite ja se, mitä tekemistä tuloilla on…

Tehtävän tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään, miksi yritysten on maksettava veroja ja miten tämä…