Skip to main content
TAXEDU

Koulutusluettelo

Materiaalit

Tällä leikkeellä esitellään lapsiyleisölle verojen ja verotuksen käsitettä. Apuna on ulkoavaruudesta saapunut…
Tunnin tarkoituksena on auttaa oppilaita huomaamaan, mitä hyötyä verojen maksamisesta on. Mukana on myös…
Tunnin tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään, kenen tehtävänä on nykyään maksaa veroja ja mitkä ovat…
Tässä leikkeessä kuvataan eri jäsenvaltioiden veroviranomaisten tehtävä ja sitä, kuinka verotulot muuttuvat…
Tällä leikkeellä kerrotaan, miten veroilla parannetaan lasten ja heistä huolehtivien aikuisten elämää.…
Tunti auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä haittaa ja seurauksia verojen maksamatta jättämisestä on.