Skip to main content
TAXEDU

katalog školení

Zdroje

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit, jaké jsou nevýhody a důsledky neplacení daní.

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům poznat historii celních poplatků a jejich roli v současné…

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit, co je daň z přidané hodnoty a jak se platí a vybírá v…

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit, co jsou ekologické daně a jak podporují ochranu…

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit pojem příjmu a jak se na něj vztahuje zdanění.

Tato aktivita má za cíl pomoci studentům pochopit, proč musí podniky platit daně a jak to přispívá k…