Skip to main content
TAXEDU

Каталог за обучение

Ресурси

Клипът представя понятието за данък и данъчно облагане на младежката аудитория с помощта на робот от космоса…
Заниманието има за цел да помогне на учениците да открият ползите от плащането на данъци, като представя…
Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат кой има задължение да плаща данъци в наши дни и…
В този клип се представя ролята на данъчната администрация във всяка държава членка и как данъчните приходи…
В този клип се обясняват множеството начини, по които данъците помагат да се подобри живота на децата и…
Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат какви са недостатъците и последиците от…