Skip to main content
TAXEDU

Каталог за обучение

Ресурси

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат какви са недостатъците и последиците от…

Заниманието има за цел да помогне на учениците да опознаят историята на митническите налози (митата) и…

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат какво представлява данъкът върху добавената…

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат какво представляват данъците за околната среда…

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат понятието за доход и как се прилага данъчното…

Заниманието има за цел да помогне на учениците да разберат защо предприятията трябва да плащат данъци и…