Skip to main content
TAXEDU

Да научим повече за данъците

Искате да научите повече за данъците? Прегледайте полезните ни ресурси, които обхващат широк набор от теми (данъчни измами, укриване на данъци, национални ресурси и т.н.)

Кът на учителя

Основните финансови умения и общото разбиране за финансовите механизми, които регулират живота ни, са и следва да бъдат обхванати от образованието на нашите деца. Но може ли това да стане по един забавен, креативен начин и да се интегрира в училищната програма или в неформални образователни занимания? Ние вярваме, че може.

Учител ли сте?

идеи за образователни занимания

преподавателски и учебни ресурси

игри

връзки към свързани информационни ресурси

видеоматериали за ползване по време на уроците

модели за ваши презентации и за онлайн занимания